Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Projektowanie budowlane

Zarządzanie budową
Firma „Eko-Amiwa” oferuje następujący zakres prac dla celu realizacji budowy domów jednorodzinnych, gospodarczych, garaży:

Obsługa geodezyjna - wykonywanie map do celów projektowych oraz inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze budynków
Sprzedaż projektów gotowych, budynków mieszkalnych i garaży
Prace wstępne dla potrzeb uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
Dostosowanie wybranego projektu do indywidualnych potrzeb Klienta
Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania w tym projekt zieleni
Opracowanie pełnego Projektu Budowlanego oraz złożenie wniosku o pozwolenia
na budowę w imieniu Klienta
Przeprowadzenie przetargu na wiodącego Wykonawcę inwestycji
Opracowanie i monitoring budżetu inwestycji
Zarządzanie projektem w trakcie realizacji inwestycji

Nadzór inwestorski
Proponowany Państwu zakres prac zawiera m.in:
Prace wstępne na etapie opracowywania wniosku o pozwolenie na budowę:

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Firma „Eko-Amiwa” złoży wniosek o uzyskanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
Otrzymanie mapy do celów projektowych firma „Eko-Amiwa” oferuje wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów
Dokumentacja geologiczno-inżynierska i hydrogeologiczna: firma „Eko-Amiwa” oferuje zlecenie i wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i hydrologicznej w oparciu o badanie próbek gruntu i wody.
Otrzymanie warunków technicznych przyłączy do mediów - prąd, woda, instalacji gazowych wewnętrznych. Firma „Eko-Amiwa” otrzyma warunki techniczne do następujących mediów: prąd, woda, gaz, kanalizacja sanitarna.
Projekt budowlany - firma „Eko-Amiwa” oferuje skompletowanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę w oparciu o wcześniej opracowany projekt "katalogowy".

Projekt budowlany będzie się składał z następujących części:

Projekt architektoniczno-budowlany.
Projekt konstrukcji.

Projektów branżowych:
Projekt instalacji wewnętrznych (schematy i opisy) w uzgodnionym zakresie:

centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody użytkowej,
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (jeżeli wymagana),
elektrycznej,
teletechnicznej.

Projekt przyłączy do sieci zewnętrznych w granicy działki:

sieć wodna
kanalizacja
sanitarna
kanalizacja deszczowa
sieć hydrantowa
sieć elektryczna

Przeprowadzenie przetargu na wiodącego Wykonawcę inwestycji.
W imieniu Klienta firma "Eko-Amiwa" przeprowadzi przetarg składający się
z następujących faz:


Etap prekwalifikacji.
Etap wyboru oferentów.
Etap przetargu.
Etap analizy ofert.
Etap negocjacji.
Etap rekomendacji.
Etap kontraktu z Generalnym Wykonawcą.

Opracowanie i monitoring budżetu inwestycji.
Na podstawie ostatecznej Oferty firma "Eko-Amiwa" przygotuje i dokona oszacowania kosztów inwestycji dla Klienta w następujących fazach:

Projekt budowlany
Rozpoczęcie prac
Zakończenie i rozliczenie inwestycji wraz z robotami dodatkowymi

W trakcie inwestycji będzie prowadzona weryfikacja zaawansowania przerobu miesięcznego robót i płatności dla Generalnego Wykonawcy.

Zarządzanie projektem w trakcie realizacji inwestycji

Koordynacja działań pomiędzy Klientem i Generalnym Wykonawcą.
Planowanie i tworzenie harmonogramu prac realizacyjnych
Przeprowadzanie kontroli jakości robót wraz z wpisem do Dziennika budowy
Raportowanie cykliczne do Klienta

Nadzory

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej (Ustawa Prawo Budowlane)

W razie konieczności pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branżach:

Sanitarnych: wodno kanalizacyjnych
Elektrycznej
Drogowej
   
Zapraszamy do współpracy!
Telefon 692-19-36-37


    Pola oznaczone *
są obowiązkowe
  imię / nick
*
  temat
  email
*
  treść wiadomości *

              

http://www.projekt06.net