Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document

Przeglądy okresowe budynków

Proponujemy Państwu wykonanie pełnego zakresu kontroli technicznej obiektów budowlanych. Na życzenie Państwa zapewniamy przeprowadzenie pełnych kompleksowych kontroli rocznych oraz pięcioletnich.

Ustawa Prawo Budowlane narzuca na właścicieli lub zarządców nieruchomości przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych. Wykonujemy dla Państwa oceny stanu technicznego:

Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia. Instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń
i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji
i aparatów.

Powyższy zakres odpowiada ocenie rocznej i pięcioletniej.

Na Państwa życzenie przeprowadzimy pełną kontrolę stanu technicznego wraz z wyceną prac niezbędnych do doprowadzenia stanu obiektu do sprawności technicznej. Sporządzony protokół z okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego zawiera:

Ocenę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku, w tym ocenę widocznych zarysowań, osiadania i innych zdiagnozowanych wad i usterek m.in. pokryć dachowych, ścian osłonowych oraz przegród wewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Rekomendację zakresu prac remontowych do wykonania w okresie 1 roku i po upływie 5 lat
Ocenę zużycia elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie czynników zewnętrznych.
Zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach poprzednich kontroli okresowych.
Dokumentację fotograficzną wraz z opisem.
Kopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do polskiej izby inżynierów.

Certyfikaty charakterystyki energetycznej wykonywane są w terminie określonym
z zamawiającym. W zależności od dostępnej dokumentacji oraz możliwości wykonania wizji lokalnej obiektu, termin wykonania certyfikatu dla budynku to ok. 3 tygodnie.

Ceny do uzgodnienia.

    Pola oznaczone *
są obowiązkowe
  imię / nick
*
  temat
  email
*
  treść wiadomości *

              

http://www.projekt06.net